Zabezpieczenie medyczne budowy bloku energetycznego dla Grupy TAURON Polska ENERGIA S.A.

CM ELVITA GRUPA PZU podpisała kontrakt z generalnym wykonawcą największej
w ostatnich latach inwestycjiw krajowej energetyce. Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW dla Grupy TAURON Polska ENERGIA S.A. to niecodzienna w skali kraju i Europy inwestycja, która wymaga profesjonalnego zabezpieczenia medycznego. Takimi właśnie kompetencjami w obszarze zabezpieczenia zdrowia ludzkiego dysponuje ELVITA. Szybkie i sprawne udzielanie pomocy w przypadku nagłych zdarzeń na terenie objętym inwestycją wymagało uruchomienia od podstaw placówki medycznej na terenie budowy, wyposażenia jej w odpowiedni sprzęt, utworzenia i uruchomienia szybko reagującego zespołu ratowników medycznych i specjalistycznego transportu sanitarnego. Całość 24-ro godzinnego, codziennego zabezpieczenia wymaga również nietuzinkowych działań logistycznych. Jak podkreśla założyciel i prezes ELVITY Krzysztof Lehnort zabezpieczenie medyczne przez ELVITĘ, tak ważnej dla gospodarki Polskiej budowy, jest dla niego i wszystkich pracowników Spółki olbrzymim wyróżnieniem, ale i ważnym obowiązkiem i wyzwaniem. Realizacja kontraktu stanowi dla pracowników ELVITY poważny sprawdzian medyczny i pozwoli odpowiedzieć na pytanie – czy kilkunastoletnie doświadczenie i praktyka Spółki w opiece medycznej na rzecz sektora paliwowo – energetycznego i innych gałęzi przemysłu zapewni pracownikom tej skomplikowanej budowy bezpieczeństwo. „Muszę przyznać, że od czasu kiedy utworzyłem Spółkę ELVITA w 1998 roku, tak specyficznego zadania medycznego jeszcze nie mieliśmy.” – dodaje prezes Krzysztof Lehnort.

Przypomnijmy, że ELVITA została zakupiona w roku 2014 przez Grupę PZU. Jest największą siecią placówek tej Grupy. W skład ELVITY GRUPA PZU wchodzą dwie spółki medyczne, trzynaście przychodni i jedno sanatorium. W przychodniach ELVITA GRUPA PZU leczy się ok. 85 000 pacjentów zadeklarowanych do podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mogą korzystać z opieki lekarza poz, pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej. Lekarze ELVITY, w gabinetach specjalistycznych, realizują setki tysięcy porad rocznie. Pacjenci Spółki mogą korzystać z opieki w miejscu zamieszkania oraz transportu sanitarnego i rehabilitacji. Setki przedsiębiorstw korzysta z usług ELVITY w ramach medycyny pracy. Oczywiście, świadczeniami medycznymi ELVITY objęci są również pacjenci, którzy wykupili pakiety usług medycznych w PZU.