Deklaracje

Uprzejmie informujemy, że w związku z informacją telefoniczną z Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 16.07.2014 roku dotyczącą wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku, gdy deklaracja dotyczy dzieci, należy obok podpisu świadczeniobiorcy lub opiekuna prawnego umieścić pesel oraz czytelne imię i nazwisko świadczeniobiorcy lub opiekuna prawnego. Informujemy również, że w przypadku składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej należy poprawnie zaznaczyć kolejność dokonywania wyboru: po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci lub po raz kolejny.