Plan połączenia spółek

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek PŚZ i PZ ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o. oraz NZOZ „Trzebinia” Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek.
Szczegółowy Plan Połączenia zamieściliśmy poniżej:

dokument planu połączenia spółek