Nowe druki obowiązujące w medycynie pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2015 roku obowiązuje nowy wzór skierowania oraz wydawanych orzeczeń.

Zwracamy się z prośbą o kierowanie pracowników na badania z zakresu medycyny pracy według wskazanych w niniejszym rozporządzeniu załączników.