Obowiązek skierowań do Poradni Dermatologicznej i Okulistycznej

Szanowni Pacjenci!

Nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 22 lipca 2014 roku, która wejdzie z dniem 1 stycznia 2015 roku wprowadza obowiązek skierowań do następujących poradni:

  • dermatologicznej
  • okulistycznej
  • Konsekwencją udzielania świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest powstanie obowiązku ich opłacenia przez świadczeniobiorcę czyli pacjenta w kasie.