Świadczenia stomatologiczne w ramach umowy z NFZ

Szanowni Państwo,


Elvita NZOZ GZLA Jaworzno zaprasza wszystkich pacjentów do korzystania ze świadczeń stomatologicznych w ramach umowy z NFZ. Rejestracja pod numerami telefonów: 32 754 93 50, 32 754 93 51 lub osobiście.

Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor ELVITA NZOZ GZLA w Jaworznie – Sylwia Łoś

ISO

ISO

iso

W dniu 29 grudnia 2017 roku Spółce ELVITA został wydany certyfikat zgodny z normami ISO 9001:2015. Zakres certyfikacji obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji leczniczej, długoterminowej opieki pielęgniarskiej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, medycyny pracy oraz diagnostyki medycznej. Cykl certyfikacji został rozpoczęty 18 września 2015 roku.

Kardiologiczna konsultacja lekarska i badanie UKG serca

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kardiologiczną konsultację lekarską i badanie UKG serca wykonywane przez lek. spec. Pawła Nadrowskiego współpracującego z Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca. Udzielane świadczenia będą wykonywane odpłatnie w ELVITA NZOZ GZLA w Jaworznie przy ul. Gwarków 1.

Zapisy i więcej informacji pod numerem telefonu: 32 754 93 74.

Profilaktyka grypy – szczepienia ochronne dla seniorów 65+

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Jaworzna,

Informujemy, że w dniach od 4 września do 10 listopada 2017 roku w placówkach PŚZ i PZ Elvita Jaworzno III Sp. z o.o. na terenie miasta Jaworzna, realizowane będą bezpłatne szczepienia p/grypie.

Bezpłatnym szczepieniem finansowanym ze środków budżetu Gminy Miasta Jaworzna objęci są mieszkańcy Jaworzna, w wieku powyżej 65 roku życia (urodzeni do 1952 roku).

Osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawić dokument tożsamości zawierający datę urodzenia oraz potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Jaworzna.

Rejestracja osób odbywać się będzie telefonicznie lub osobiście.

Wykaz placówek ELVITY wykonujących bezpłatne szczepienia p/grypie:

Elvita NZOZ CMT, ul. Partyzantów 9, tel. 32 754 53 34, 32 752 45 16,
godz. 8.00-17.00

Elvita NZOZ GZLA, ul. Gwarków 1, tel.32 754 93 91, 32 754 93 92, 32 754 93 56, godz. 8.00-18.00

Elvita NZOZ GZLA, ul. Bogusławskiego 9, tel. 32 751 00 08, poniedziałek, czwartek 8.00-14.00; wtorek, piątek godz. 8.00-14.00 oraz środa 9.00-16.30

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK!

Zapraszamy do korzystania ze świadczeń stomatologicznych

Szanowni Państwo,

z dniem 1 września 2017 roku zapraszamy do korzystania ze świadczeń stomatologicznych w ramach kontraktu z NFZ.

Udzielane świadczenia będą wykonywane w:

ELVITA NZOZ GZLA w Jaworznie przy ul. Gwarków 1.

Rejestracja pod numerami telefonów: 32 754 93 56, 32 754 93 91, 32 754 93 92 lub osobiście.

oraz

ELVITA NZOZ Altermed Plus w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13

Rejestracja pod numereami telefonów: 32 603 04 24, 32 603 04 20 lub osobiście.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor ELVITA NZOZ GZLA w Jaworznie – Sylwia Łoś

p.o. Dyrektor ELVITA NZOZ Altermed Plus w Katowicach – Malwina Mikuś-Nowak