DANE SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia
ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32/7549411
Numer fax: 32/7549413
e-mail: elvita@elvita.pl

Dane rejestrowe
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000009123
Numer NIP: 632-17-48-716
Numer REGON: 276223418
Wysokość kapitału zakładowego: 7 777 500,00 złotych

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Jaworzno
Numer rachunku: 58 1090 2008 0000 0001 0048 9983

e-rejestracja – pomoc techniczna:
Sebastian Gołas
Tel.: 668835585
e-mail: dop@elvita.pl
Michał Terbert
Tel.: 668835584

Redakcja strony:
Marta Zelech
Tel.: 32 7549306
e-mail: mzelech@elvita.pl

Mapa dojazdu:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PŚZ i PZ Elvita – Jaworzno III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno, (dalej „CM Elvita”).
W CM Elvita powołany jest inspektor ochrony danych (zwany także administratorem bezpieczeństwa informacji), do którego można kierować zapytania na adres: abi@elvita.pl. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane
w celu kontaktowym i w związku z odpowiedzią na zapytanie. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływające, w tym do profilowania.