DANE SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia
ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32/7549411
Numer fax: 32/7549413
e-mail: elvita@elvita.pl

Dane rejestrowe
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000009123
Numer NIP: 632-17-48-716
Numer REGON: 276223418
Wysokość kapitału zakładowego: 7 777 500,00 złotych

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Jaworzno
Numer rachunku: 58 1090 2008 0000 0001 0048 9983

e-rejestracja – pomoc techniczna:
Sebastian Gołas
Tel.: 668835585
e-mail: dop@elvita.pl
Michał Terbert
Tel.: 668835584

Redakcja strony:
Dawid Piechowicz
Tel.: 668835520
e-mail: dpiechowicz@elvita.pl

IOD:
Mariusz Sarnecki
e-mail: iod@elvita.pl

Mapa dojazdu:
  1. Administratorem podanych danych osobowych jest PŚZ i PZ Elvita – Jaworzno III Sp. z o.o., (dalej „CM Elvita”). W CM Elvita powołany jest inspektor ochrony danych (zwany także administratorem bezpieczeństwa informacji), do którego można kierować zapytania na adres: iod@elvita.pl
  2. Przedmiotowe dane przetwarzane są celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi.  Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art 6 ust. 1 lit f  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
  3. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.