TELEFONY DO SPÓŁKI


Sekretariat Spółki/ Prezes Zarządu32 754 94 11
Dyrektor Operacyjny32 754 93 63
Główny Księgowy32 754 94 02
Dział Kadr Płac i Szkoleń32 754 93 45
32 754 93 04
Biuro Zarządu32 754 94 23
Księgowość32 754 93 08
32 754 93 05
Administracja32 754 94 21
32 754 93 96
32 754 94 20
Dział Handlu32 754 93 63
32 754 94 15