DOTACJE UNIJNE

Przedmiot i wartość zamówienia w ramach umowy o dofinansowanie w ramach RPO WŚ 2007-2013

08.11.2011

W związku z realizacją projektu „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bazy rehabilitacyjnej placówki ELVITA NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron
w Ustroniu”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja” Działanie 9.1 „Infrastruktura lecznictwa zamkniętego” przedstawiamy poniżej listę sprzętu medycznego, który jest istotą planowanych zakupów:

Fizykoterapia:

 1. Urządzenie do terapii radialną falą uderzeniową RWST
 2. Przenośny aparat do elektroterapii i elektrodiagnostyki
 3. Aparat do terapii z wykorzystaniem oscylacji głębokiej
 4. Aparat do terapii MLS
 5. Przenośny aparat do krioterapii i kriostymulacji
 6. Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego
 7. Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego zgodnego z techniką MDL wg E. Voddera

Hydroterapia:

 1. Wanna do masażu automatycznego
 2. Wanna wielofunkcyjna
 3. Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych
 4. Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa

Kinezyterapia:

 1. Urządzenie do przeprowadzania ćwiczeń funkcjonalnych metodą S-E-T za pomocą systemu podwieszek
 2. Urządzenie do ćwiczeń rehabilitacyjno – siłowych
 3. Bieżnia przystosowania do pracy w celach terepautycznych
 4. Sprzęt do treningu nóg, pośladków – zaopatrzony w komputer
 5. Sprzęt mini do treningu nóg i pośladków
 6. Stacjonarny stół do masażu

Wartość projektu to 592 000 PLN.

Przedmiot zamówienia w ramach umowy o dofinansowanie w ramach RPO WŚ 2007-2013 określają niżej załączone pliki:

Zapytanie ofertowe Nr 35
Zapytanie ofertowe Nr 36
Zapytanie ofertowe Nr 37
Zapytanie ofertowe Nr 38
Zapytanie ofertowe Nr 39
Zapytanie ofertowe Nr 40
Zapytanie ofertowe Nr 41
Zapytanie ofertowe Nr 42
Zapytanie ofertowe Nr 43
Zapytanie ofertowe Nr 44
Zapytanie ofertowe Nr 45
Zapytanie ofertowe Nr 46
Zapytanie ofertowe Nr 47
Zapytanie ofertowe Nr 48
Zapytanie ofertowe Nr 49
Zapytanie ofertowe Nr 49a
Zapytanie ofertowe Nr 50
Zapytanie ofertowe Nr 50a
Zapytanie ofertowe Nr 51

Wszystkie Firmy zainteresowane sprzedażą sprzętu medycznego prosimy o kontakt z Panią Agatą Kotynia e-mail: akotynia@elvita.pl.

elvita_ue_bar

Zakup sprzętu medycznego ELVITA NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron w Ustroniu

05.10.2011

W ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bazy rehabilitacyjnej placówki Elvita NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron w Ustroniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja” Działanie 9.1 „Infrastruktura lecznictwa zamkniętego” planowany jest, przy współudziale środków unijnych, zakup sprzętu medycznego dla pracowni:

 • fizykoterapii
 • hydroterapii
 • kinezyterapii

Zakupiony sprzęt zmodernizuje istniejącą bazę rehabilitacyjną w placówce Elvita NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron w Ustroniu pozwalając wprowadzić nowe metody lecznicze, gwarantując Kuracjuszom większą dostępność i wyższą jakość świadczonych usług sanatoryjnych.Celem pośrednim jaki Nasza Spółka chce osiągnąć w ramach realizacji projektu jest:

 • wzrost jakości świadczonych usług
 • świadczenie usług za pomocą aparatów i urządzeń najwyższej jakości
 • satysfakcja pacjenta z jakości świadczonych usług
 • dążenie do spełnienia wysokich wymagań pacjenta
 • budowanie zaufania pacjenta do Spółki
 • zwiększenie dostępności do nowoczesnych świadczeń

Powyższy projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz celami Działania 9.1 w zakresie wzrostu dostępności i poprawy jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego.

elvita_ue_bar

01.04.2012

Zarząd PŚZiPZ Elvita Jaworzno III Sp. z o.o. informuje, że w związku z podpisaniem
w dniu 30 sierpnia 2011 roku z Zarządem Województwa Śląskiego umowy
o dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bazy rehabilitacyjnej placówki ELVITA NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron
w Ustroniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja” Działanie 9.1 „Infrastruktura lecznictwa zamkniętego” można korzystać w tej placówce z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Fizykoterapia:

 1. Urządzenie do terapii radialną falą uderzeniową RWST.
 2. Przenośny aparat do elektroterapii i elektrodiagnostyki.
 3. Aparat do terapii z wykorzystaniem oscylacji głębokiej.
 4. Aparat do terapii MLS.
 5. Przenośny aparat do krioterapii i kriostymulacji.
 6. Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego.
 7. Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego zgodnego z techniką MDL wg E. Voddera.

Hydroterapia:

 1. Wanna do masażu automatycznego.
 2. Wanna wielofunkcyjna.
 3. Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych.
 4. Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa.

Kinezyterapia:

 1. Urządzenie do przeprowadzania ćwiczeń funkcjonalnych metodą S-E-T za pomocą systemu podwieszek.
 2. Urządzenie do ćwiczeń rehabilitacyjno – siłowych.
 3. Bieżnia przystosowania do pracy w celach terepautycznych.
 4. Sprzęt do treningu nóg, pośladków – zaopatrzony w komputer.
 5. Sprzęt mini do treningu nóg i pośladków.
 6. Stacjonarny stół do masażu.

Przedmiotem projektu w ramach, którego zakupiono powyższy sprzęt jest poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego na potrzeby bazy rehabilitacyjnej placówki Elvita NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Elektron w Ustroniu. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości usług medycznych w Sanatorium Uzdrowiskowym Elektron w Ustroniu poprzez zakup nowego sprzętu.

Cele pośrednie wynikające z realizacji celu bezpośredniego:

 • wzrost jakość świadczonych usług,
 • możliwości zaproponowania pacjentów usług świadczonych za pomocą nowoczesnych urządzeń,
 • dobre postrzeganie przez pacjentów jakości świadczonych usług,
 • wzrost satysfakcji pacjentów ze świadczonych usług,
 • zmniejszenie niezadowolenia pacjenta,
 • spełnienie wymagań pacjenta i wzrost zaufania,
 • zwiększenie dostępności do nowoczesnych świadczeń.
elvita_ue_bar

Terapia falami uderzeniowymi SCHOCK MASTER 500

26 czerwca 2013

Informujemy, że w ELVITA NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ELEKTRON w Ustroniu wykonywana jest terapia falami uderzeniowymi, która jest jedną
z najskuteczniejszych terapii przeciwbólowych układu mięśniowo-szkieletowego, skuteczna w schorzeniach m.in. barku, bólach stóp i łokci.

Wskazania:

 • ból ścięgna Achillesa
 • ostroga piętowa
 • zapalenie stopy
 • ból barku, któremu mogą towarzyszyć zwapnienia
 • zapalenie ścięgien mięśni stawu barkowego
 • zespół mięśnia piszczelowego przedniego
 • ból ścięgien rzepki (kolano skoczka)
 • ból ścięgna udowego
 • zespół tarcia pasma biodrowo – piszczelowego
 • łokieć tenisisty
 • łokieć golfisty
 • przewlekłe zapalenie przyczepów mięśniowych

Zalety terapii:

 • szybka ulga w bólu
 • przywracanie sprawności ruchowej
 • krótki czas terapii – tylko 3-4 zabiegi
 • brak efektów ubocznych

Kontakt: Pan Michał Siuta, tel. kom. 502 173 253 w godzinach 8.00-15.00.

„Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bazy rehabilitacyjnej placówki ELVITA NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron w Ustroniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja” Działanie 9.1 „Infrastruktura lecznictwa zamkniętego”.

elvita_ue_bar