INFORMACJE O SPÓŁCE

ELVITA to jedna z największych na południu Polski sieci nowoczesnych gabinetów medycznych, zapewniająca swoim Pacjentom kompleksowe usługi z zakresu profilaktyki zdrowotnej i leczenia w ramach wszystkich specjalności. Dysponujemy optymalnie wyposażoną bazą diagnostyczną i rehabilitacyjną oraz własnym transportem sanitarnym. Do dyspozycji pacjentów ELVITA pozostawia personel medyczny o najwyższych kwalifikacjach.

ELVITA realizuje na terenie całego kraju pełny zakres usług medycznych dla Pacjentów, których praca wymaga częstej zmiany miejsca pobytu. Świadczymy szeroki wachlarz usług z zakresu medycyny pracy w ramach indywidualnie dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw pakietów medycznych.

ELVITA realizuje świadczenia medyczne zarówno w ramach lecznictwa finansowanego ze środków publicznych – kontraktowanego z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również poprzez usługi odpłatne.

ELVITA prowadzi działalność medyczną w siedmiu Przedsiębiorstwach:

  1. ELVITA NZOZ Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Jaworznie
  2. ELVITA NZOZ Centrum Medyczne „Trójka” w Jaworznie
  3. ELVITA NZOZ Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Libiążu
  4. ELVITA NZOZ Altermed Plus w Katowicach
  5. ELVITA NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ELEKTRON w Ustroniu
  6. ELVITA NZOZ Przychodnia Lekarska im. M.M. Kolbego w Częstochowie
  7. NSZOZ EŁ-MED w Będzinie

Właścicielem 100% udziałów ELVITY jest PZU Zdrowie S.A.