INFORMACJE O SPÓŁCE

ELVITA to Podmiot Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu :

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • diagnostyki, w tym diagnostyki obrazowej,
 • rehabilitacji, w tym rehabilitacji ambulatoryjnej i szpitalnej,
 • pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
 • stomatologii,
 • ortodoncji,
 • psychiatrii i leczenia uzależnień,
 • medycyny pracy,
 • profilaktyki zdrowotnej.

ELVITA dysponuje bazą diagnostyczną i rehabilitacyjną oraz własnym transportem sanitarnym.

ELVITA realizuje świadczenia medyczne zarówno w ramach lecznictwa finansowanego ze środków publicznych – kontraktowanego z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również poprzez usługi odpłatne.

ELVITA prowadzi działalność medyczną w następujących Zakładach Leczniczych:

 1. ELVITA NZOZ Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Jaworznie
 2. ELVITA NZOZ Centrum Medyczne „Trójka” w Jaworznie
 3. ELVITA NZOZ Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Libiążu
 4. ELVITA NZOZ Altermed Plus w Katowicach
 5. ELVITA NZOZ Przychodnia Lekarska im. M.M. Kolbego w Częstochowie
 6. NSZOZ EŁ-MED w Będzinie
 7. ELVITA NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Elektron”- leczenie sanatoryjne
 8. ELVITA NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Elektron”- leczenie ambulatoryjne
 9. ELVITA NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Elektron”- leczenie stacjonarne szpitalne
 10. ELVITA NZOZ Trzebinia

Właścicielem 100% udziałów ELVITY jest PZU Zdrowie S.A.