RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Julita Czyżewska

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Paweł Kaoka

Członek Rady Nadzorczej: Maciej Kołek

Członek Rady Nadzorczej: Tomasz Broniszewski