NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

LODOŁAMACZ 2014

lodolamacze_2014

W roku 2014 około 400 pracodawców z całej Polski, w tym 45 z terenu województwa śląskiego wzięło udział kolejnej edycji Konkursu „Lodołamacze”.
W konkursie wyróżniane są firmy, organizacje i instytucje wrażliwe społecznie, które tworzą warunki do zatrudnienia i zatrudniają osoby niepełnosprawne.
To wszyscy pracodawcy, którzy myślą o osobach niepełnosprawnych i o tym,
aby takie osoby również mogły rozwijać się zawodowo – mówi Barbara Pokorny, przewodnicząca Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach:

  • Zakład Pracy Chronionej
  • Otwarty Rynek
  • Instytucje

W kategorii Otwarty Rynek trzecie miejsce zajęła jaworznicka ELVITA. Nagroda została wręczona 23.09.2014 roku w trakcie uroczystej gali w Chorzowskim Centrum Kultury. Należy przypomnieć, że ELVITA zaszczytne wyróżnienie „LODOŁAMACZA” otrzymała już po raz trzeci. Krzysztof Lehnort – Prezes Zarządu ELVITY, pełniący w Spółce obowiązki pracodawcy podsumował: „Osoby niepełnosprawne zatrudniam w ELVICIE od czasu jej założenia tj. od stycznia 1999 roku. Zawsze zatrudniając pracownika, a łącznie w przedsiębiorstwach Spółki pracuje około 650 osób, kierowałem się kryteriami merytorycznymi. To, iż pracuje u nas znaczna ilość osób niepełnosprawnych wskazuje przede wszystkim na wysokie kompetencje, kwalifikacje i przygotowanie zawodowe tych osób.
W ELVICIE, firmie z branży medycznej, niepełnosprawni pracują zarówno na stanowiskach medycznych, jak również w administracji. W części medycznej są to między innymi lekarze, fizykoterapeuci, masażyści, zaś w części biurowej pracownicy księgowości i administracji. Swoim zaangażowaniem w pracy,
tak jak i inni pracownicy ELVITY, wymieniona grupa przyczynia się do stałego wzrostu wartości firmy i osiągania oczekiwanych przez właścicieli wyników gospodarczych za co jako prezes Spółki jestem ogromnie wdzięczny.”

 

GAZELA BIZNESU

gazela_2013

ELVITA w uznaniu działalności biznesowej Spółki w latach 2011-2012, kolejny rok z rzędu znalazła się w gronie „Gazel Polskiego Biznesu” otrzymując w organizowanym przez redakcję „Puls Biznesu” rankingu, tytuł „Gazela Biznesu 2012”. Utrzymanie się przez ELVITĘ w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm jest potwierdzeniem słuszności wybranej przez właścicieli ELVITY, Radę Nadzorczą i Zarząd strategii rozwoju, a w szczególności jej Wizji: „Stworzenie sieci zakładów opieki zdrowotnej w regionie w oparciu o współpracę z przemysłem paliwowo – energetycznym”.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

fairplay

ELVITA w latach 2003-2007 uczestniczyła w Programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” afiliowanym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, którego organizatorem był Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. ELVITA każdy rok uczestnictwa w Programie wieńczyła otrzymaniem Certyfikatu. W roku 2005 Zarząd Spółki odebrał z rąk organizatorów Złoty Certyfikat, a w roku 2007 Statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

 

MEDAL PAMIĄTKOWY Z OKAZJI 90-LECIA PCK

cz_krzyz

W podziękowaniu za wsparcie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, w listopadzie 2009 roku na ręce Prezesa Spółki ELVITA – Pana Krzysztofa Lehnorta przekazany został Medal Pamiątkowy z okazji 90-lecia PCK.

 

PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ

pip

W roku 2005 Prezes Zarządu Spółki ELVITA – Pan Krzysztof Lehnort wygrał eliminacje wojewódzkie XII edycji Konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” w kategorii dużych przedsiębiorstw. Celem Konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy było promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy.