SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

iso2019

W dniu 29 grudnia 2017 roku Spółce ELVITA został wydany certyfikat zgodny z normami ISO 9001:2015. Zakres certyfikacji obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji leczniczej, długoterminowej opieki pielęgniarskiej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, medycyny pracy oraz diagnostyki medycznej.