ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Wykaz realizowanych badań z zakresu medycyny pracy i profilaktyki:

 1. Badanie wstępne
 2. Badanie okresowe
 3. Badanie kontrolne
 4. Badanie kierowców, w tym badania do świadectwa kwalifikacyjnego
 5. Badania profilaktyczne kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych
 6. Badania profilaktyczne kandydatów i studentów szkół wyższych i doktoranckich
 7. Badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach gdzie występuje narażenie na promieniowanie jonizujące
 8. Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
 9. Udział lekarza w komisji BHP
 10. Wizytacja lekarska lub lekarsko – pielęgniarska w zakładzie pracy
 11. Badanie dla celów sanitarno – epidemiologicznych (książeczka badań)
 12. Inne zaświadczenia lekarskie, np. kursy
 13. Dobór okularów do pracy przy komputerze oraz wydanie stosownego zaświadczenia o potrzebie ich stosowania

Dysponujemy zapleczem diagnostycznym i w ramach wyżej wymienionych badań wykonujemy konsultacje specjalistyczne oraz badania dodatkowe niezbędne do określenia możliwości pracy na danym stanowisku.

Wykaz badań z zakresu psychologii pracy:

 1. Badanie dla kandydatów na kierowców i kierowców w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A,B,C,D,E), kandydatów na kierowców oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 2. Badanie dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
 3. Badanie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy
 4. Badanie dla kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych, osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości
 5. Badanie dla osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
 6. Badanie dla osób kierujących pojazdami w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi)
 7. Badanie dla operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych
 8. Badanie dla osób pracujących na wysokości, osób pracujących na stanowiskach górniczych

Cenniki badań dostępne są w rejestracjach i kasach Zakładów Leczniczych.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Anetą Kierc pod numerem telefonu
668 835 469, e-mail: akierc@elvita.pl