ELVITA CMT JAWORZNO

Zakład Leczniczy Podmiotu Leczniczego: ELVITA NZOZ Centrum Medyczne „Trójka” w Jaworznie realizuje świadczenia medyczne w głównej Przychodni zlokalizowanej w Jaworznie przy ul. Partyzantów 9. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Zakładzie Leczniczym prowadzona jest działalność medyczna w ramach:

 • kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • medycyny pracy
 • działalności komercyjnej
Świadczenia realizowane są w poradniach:
 • chirurgii ogólnej
 • endokrynologicznej
 • geriatrycznej
 • ginekologiczno-położniczej
 • kardiologicznej
 • laryngologicznej
 • leczenia bólu
 • neurologicznej
 • okulistycznej
 • pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • położnej środowiskowo-rodzinnej
 • reumatologicznej dla dzieci
Na terenie Zakładu Leczniczego znajduje się:

Punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych czynny w dni robocze w godzinach od 7.00 do 10.00.

Rejestracja internetowa:

www.rejestracja.elvita.pl

Numery telefonów:
Rejestracja do POZ32 752 45 16
32 752 53 34
Rejestracja do poradni specjalistycznych32 752 45 17
Rejestracja POZ dzieci32 752 45 19
32 752 53 35
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza32 752 45 18
Poradnia Medycyny Pracy32 752 45 15
Jaworzno ul. Partyzantow 9Jaworzno ul. Partyzantow 9Jaworzno ul. Partyzantow 9Jaworzno ul. Partyzantow 9Jaworzno ul. Partyzantow 9Jaworzno ul. Promienna 51Jaworzno ul. Promienna 51Jaworzno ul. Promienna 51Jaworzno ul. Promienna 51Jaworzno ul. Promienna 51Bielsko-Biala ul. Tuwima 2Bielsko-Biala ul. Tuwima 2
Adres:

ul. Partyzantów 9
43-600 Jaworzno