ELVITA EŁ-MED BĘDZIN

Zakład Leczniczy Podmiotu Leczniczego: NSZOZ EŁ-MED realizuje świadczenia medyczne Przychodni zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Pokoju 14.

W Zakładzie Leczniczym prowadzona jest działalność medyczna w ramach:

 • kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • medycyny pracy
 • działalności komercyjnej
Świadczenia realizowane są w poradniach:
 • chirurgii ogólnej
 • dermatologicznej
 • ginekologicznej
 • internistycznej
 • laryngologicznej
 • neurologicznej
 • okulistycznej
 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • urologicznej
 • gabinecie fizykoterapii
Na terenie Zakładu Leczniczego znajduje się:

Punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych czynny w dni robocze w godzinach od 7.30 do 9.00.

Rejestracja internetowa:

www.rejestracja.elvita.pl

Numery telefonów:
Rejestracja32 661 48 71
32 661 48 81
Gabinet zabiegowy32 661 48 92
Sekretariat32 661 49 03
Gabinet Masażu i Rehabilitacji791 044 858
bed1bed2bed3bed4bed5bed6
Adres:

ul. Pokoju 14
42-504 Będzin