ELVITA GZLA JAWORZNO

Zakład Leczniczy Podmiotu Leczniczego: ELVITA NZOZ GZLA w Jaworznie realizuje świadczenia medyczne w głównej Przychodni zlokalizowanej w Jaworznie przy ul. Gwarków 1. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Zakładzie Leczniczym prowadzona jest działalność medyczna w ramach:

 • kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • medycyny pracy
 • działalności komercyjnej
Świadczenia realizowane są w poradniach:
 • chirurgicznej dla dzieci
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • dermatologicznej
 • diabetologicznej
 • endokrynologicznej
 • gastroenterologicznej
 • ginekologiczno – położniczej
 • kardiologicznej
 • laryngologicznej
 • neurologicznej
 • okulistycznej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci
 • pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej
 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • położnej środowiskowej – rodzinnej
 • psychologii pracy
 • pulmonologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • reumatologicznej
 • zdrowia psychicznego
 • oraz w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej
Na terenie Zakładu Leczniczego znajduje się:

Punkt poboru materiału do badań – materiał do badań pobierany jest w dni robocze w godzinach od 6.15 do 10.30 oraz od 11.30 do 13.00 (badania nie wymagające zachowania standardów dotyczących przygotowania pacjenta i standardów godzin pobierania.)

Zakład Diagnostyki Obrazowej (badania RTG, USG) – badania realizowane są w dni robocze w godzinach od 7.30 do 17.30

Pracownia Fizjoterapii w której zabiegi realizowane są w dni powszednie w godzinach od 7.00 zgodnie z obowiązującym harmonogramem

Rejestracja internetowa:

www.rejestracja.elvita.pl

Numery telefonów:
Rejestracja ogólna32 754 93 91
32 754 93 92
32 754 93 56
Informacja32 754 93 74
Rejestracja POZ dzieci32 754 93 90
Medycyna Pracy32 754 93 15
Dermatologia32 754 93 76
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza32 754 93 77
Pracownia RTG, USG32 754 93 78
Punkt poboru materiału do badań
32 754 93 75
Poradnia Psychologii Pracy66 88 35 570
Jaworzno, ul. Gwarkow 1Jaworzno, ul. Gwarkow 1Jaworzno, ul. Gwarkow 1Jaworzno, ul. Gwarkow 1Jaworzno, ul. Gwarkow 1Jaworzno, ul. Boguslawskiego 5Jaworzno, ul. Boguslawskiego 5Jaworzno, ul. Boguslawskiego 5
Adres:

ul. Gwarków 1
43-600 Jaworzno