ELVITA GZLA LIBIĄŻ

Zakład Leczniczy Podmiotu Leczniczego: ELVITA NZOZ GZLA w Libiążu realizuje świadczenia medyczne w Przychodni zlokalizowanej w Libiążu przy ul. Górniczej 5.

W Zakładzie Leczniczym prowadzona jest działalność medyczna w ramach:

 • kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • medycyny pracy
 • działalności komercyjnej
Świadczenia realizowane są w poradniach:
 • chirurgii ogólnej
 • dermatologicznej
 • ginekologiczno – położniczej
 • laryngologicznej
 • lekarza rodzinnego
 • neurologicznej
 • okulistycznej
 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • stomatologicznej
 • pracowni diagnostyki obrazowej – RTG
Na terenie Zakładu Leczniczego znajduje się:

Punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych czynny w dni robocze w godzinach od 6.45 do 9.30.

Rejestracja internetowa:

www.rejestracja.elvita.pl

Numery telefonów:
Rejestracja32 624 21 36
Pracownia RTG66 88 35 566
Libiaz ul. Gornicza 5Libiaz ul. Gornicza 5Libiaz ul. Gornicza 5Libiaz ul. Gornicza 5Libiaz ul. Gornicza 5Libiaz ul. Gornicza 5Libiaz ul. Gornicza 5Libiaz ul. Gornicza 5
Adres:

ul. Górnicza 5
32-590 Libiąż