TRZEBINIA HARCERSKA 13

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: ELVITA NZOZ Trzebinia realizuje świadczenia medyczne w głównej Przychodni zlokalizowanej w Trzebini przy ul. Harcerskiej 13. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Przedsiębiorstwie prowadzona jest działalność medyczna w ramach:

 • kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • medycyny pracy
 • działalności komercyjnej
Świadczenia realizowane są w poradniach:
 • poradni lekarza POZ,
 • poradni medycyny pracy,
 • gabinecie zabiegowo-diagnostyczny,
 • poradni pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej,
 • punkcie szczepień,
 • poradni chirurgii ogólnej,
 • poradni neurologiczna,
 • poradni okulistyczna,
 • poradni otolaryngologiczna,
 • poradni chirurgiczno-ortopedyczna,
 • poradni ginekologiczno-położnicza,
 • poradni zdrowia psychicznego,
 • poradni dermatologiczno-wenorologiczna,
 • poradni stomatologiczna,
 • pracowni RTG,
 • poradni ortodontyczna,
 • pracowni USG,
 • poradni leczenia uzależnień,
 • poradni rehabilitacyjna (tylko komercja).
Na terenie Przedsiębiorstwa znajduje się:

Punkt poboru materiału do badań – materiał do badań pobierany jest w dni robocze w godzinach od 7.00 do 10.30 (badania nie wymagające zachowania standardów dotyczących przygotowania pacjenta i standardów godzin pobierania.)

Pracownia Fizjoterapii w której zabiegi realizowane są zgodnie z harmonogramem

Rejestracja internetowa:

Numery telefonów:
Sekretariat32 612 10 02
Rejestracja POZ32 210 93 58
32 711 83 40
Rejestracja specjaliści32 711 83 50
Gabinet zabiegowy32 711 83 48
Pracownia RTG32 711 83 49
Poradnia medycyny pracy32 711 83 52
Poradnia stomatologiczna32 711 83 44
PZP32 711 83 43
Mapa dojazdu: