ELVITA PL CZĘSTOCHOWA

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: ELVITA NZOZ Przychodnia Lekarska im. M.M. Kolbego realizuje świadczenia medyczne Przychodni zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 5.

W Przedsiębiorstwie prowadzona jest działalność medyczna w ramach:

  • kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • medycyny pracy
  • działalności komercyjnej
Świadczenia realizowane są w poradniach:
  • kardiologicznej
  • laryngologicznej
  • lekarza rodzinnego
  • neurologicznej
  • okulistycznej
Na terenie Przedsiębiorstwa znajduje się:

Punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7.00 do 8.00.

Rejestracja internetowa:

www.rejestracja.elvita.pl

Numery telefonów:
Rejestracja 34 364 83 34
Czestochowa ul. Armii Krajowej 5Czestochowa ul. Armii Krajowej 5Czestochowa ul. Armii Krajowej 5Czestochowa ul. Armii Krajowej 5
Mapa dojazdu: