Profilaktyka grypy – szczepienia ochronne dla seniorów 65+

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Jaworzna,

Informujemy, że w dniach od 4 września do 10 listopada 2017 roku w placówkach PŚZ i PZ Elvita Jaworzno III Sp. z o.o. na terenie miasta Jaworzna, realizowane będą bezpłatne szczepienia p/grypie.

Bezpłatnym szczepieniem finansowanym ze środków budżetu Gminy Miasta Jaworzna objęci są mieszkańcy Jaworzna, w wieku powyżej 65 roku życia (urodzeni do 1952 roku).

Osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawić dokument tożsamości zawierający datę urodzenia oraz potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Jaworzna.

Rejestracja osób odbywać się będzie telefonicznie lub osobiście.

Wykaz placówek ELVITY wykonujących bezpłatne szczepienia p/grypie:

Elvita NZOZ CMT, ul. Partyzantów 9, tel. 32 754 53 34, 32 752 45 16,
godz. 8.00-17.00

Elvita NZOZ GZLA, ul. Gwarków 1, tel.32 754 93 91, 32 754 93 92, 32 754 93 56, godz. 8.00-18.00

Elvita NZOZ GZLA, ul. Bogusławskiego 9, tel. 32 751 00 08, poniedziałek, czwartek 8.00-14.00; wtorek, piątek godz. 8.00-14.00 oraz środa 9.00-16.30

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK!