DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE LEKARSKIE

Zapraszamy do naszych Placówek, w których możecie Państwo skorzystać z konsultacji lekarskich w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w ramach usług komercyjnych.

Oferujemy świadczenia w następujących poradniach:

 • medycyny pracy
 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • alergologicznej
 • chirurgii dziecięcej
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii plastycznej
 • chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • dermatologicznej
 • dermatologii estetycznej
 • diabetologicznej
 • endokrynologicznej
 • gastroenterologicznej
 • geriatrycznej
 • ginekologicznej
 • kardiologicznej
 • laryngologicznej
 • laryngologii dziecięcej
 • leczenia bólu
 • lekarza rodzinnego
 • medycyny sportowej
 • neurologicznej
 • okulistycznej
 • psychologicznej
 • psychologii pracy
 • pulmonologicznej
 • rehabilitacji narządu ruchu
 • reumatologicznej
 • reumatologii dla dzieci
 • stomatologicznej
 • urazowo – ortopedycznej narządu ruchu dla dzieci
 • urologicznej
 • zdrowia psychicznego

ELVITA oferuje także opiekę w miejscu zamieszkania pacjenta dla przewlekle chorych oraz usługi transportu sanitarnego i transportu osób niepełnosprawnych.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

ELVITA oferuje szeroki zakres badań diagnostycznych:

 • badania hematologiczne
 • badania biochemiczne
 • badania immunologiczne
 • badania hormonalne
 • markery nowotworowe i inne
 • USG
 • RTG
 • EKG
 • EKG wysiłkowe
 • Holtery
 • UKG serca
 • polisomnografia
 • spirometria
 • badania audiometryczne
 • badania kalorymetryczne
 • komputerowe badanie pola widzenia

LABORATORIUM

W zakresie badań diagnostycznych współpracujemy z największą w Polsce siecią laboratoriów medycznych Diagnostyka Sp. z o.o.

Godziny pobierania materiału do badań:

Materiał do badań w przychodni przy ul. Gwarków 1 pobierany jest w dni robocze
w godzinach od 6.15 do 10.30 oraz od 11.00 do 13.00 w gabinecie 218 (I piętro)

W godzinach od 11.00 do 13.00 pobierane są tylko badania nie wymagające zachowania standardów dotyczących przygotowania pacjenta i standardów godzin pobierania.

Dodatkowe punkty pobrań:

ELVITA NZOZ GZLA – Jaworzno ul. Bogusławskiego 5 (Osiedle Gigant)

Godziny przyjęć: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki: 7.15 – 8.00

ELVITA NZOZ GZLA – Trzebinia ul. Harcerska 13

Godziny przyjęć: wtorki, środy, czwartki i piątki: 7.00 – 9.00

ELVITA NZOZ CMT – Jaworzno ul. Partyzantów 9

Godziny przyjęć: 7.00 – 10.00

ELVITA NZOZ CMT – Jaworzno ul. Promienna 51

(dla potrzeb medycyny pracy)

Godziny przyjęć: 7.00 – 9.00

ELVITA NZOZ GZLA – Libiąż, ul Górnicza 5

Godziny przyjęć 7.00 – 9.30

Elvita NZOZ Altermed Plus – Katowice, ul. Uniwersytecka 13 (budynek Altus)

Godziny przyjęć: 8.00 – 9.30

NSZOZ EŁ-MED – Będzin, ul. Pokoju 14

Godziny przyjęć: 7.30 – 9.00