DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE LEKARSKIE

W Placówkach ELVITY dostępne są konsultacje lekarskie w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w ramach usług komercyjnych.

Oferujemy świadczenia w następujących poradniach:

 • medycyny pracy
 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • alergologiczna
 • chirurgii dziecięcej
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • dermatologiczna
 • diabetologiczna
 • endokrynologiczna
 • gastroenterologiczna
 • geriatryczna
 • ginekologiczna
 • kardiologiczna
 • laryngologiczna
 • laryngologii dziecięcej
 • leczenia bólu
 • lekarza rodzinnego
 • medycyny sportowej
 • neurologiczna
 • okulistyczna
 • psychologiczna
 • psychologii pracy
 • pulmonologiczna
 • reumatologiczna
 • reumatologii dla dzieci
 • stomatologiczna
 • urazowo – ortopedyczna narządu ruchu dla dzieci
 • urologiczna
 • zdrowia psychicznego
 • leczenia uzależnień
 • gastroenterologiczna
 • zakład/ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
 • żywieniowa
 • promocji zdrowia
 • pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • położnej środowiskowo-rodzinnej
 • pielęgniarskiej opieki długoterminowej
 • pracownia fizykoterapii

Informujemy, iż w Zakładach Leczniczych PŚZ i PZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o. funkcjonują następujące Oddziały :

 • oddział rehabilitacyjny- rehabilitacja ogólnoustrojowa
 • oddział rehabilitacji kardiologicznej
 • oddział sanatoryjny

ELVITA oferuje także opiekę w miejscu zamieszkania pacjenta dla przewlekle chorych oraz usługi transportu sanitarnego i transportu osób niepełnosprawnych.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

ELVITA oferuje szeroki zakres badań diagnostycznych:

 • badania hematologiczne
 • badania biochemiczne
 • badania immunologiczne
 • badania hormonalne
 • markery nowotworowe i inne
 • USG
 • RTG
 • EKG
 • EKG wysiłkowe
 • Holtery
 • UKG serca
 • polisomnografia
 • spirometria
 • badania audiometryczne
 • badania kalorymetryczne
 • komputerowe badanie pola widzenia

LABORATORIUM

W zakresie badań diagnostycznych współpracujemy z siecią laboratoriów medycznych Diagnostyka Sp. z o.o.

Godziny pobierania materiału do badań:

Materiał do badań w przychodni przy ul. Gwarków 1 pobierany jest w dni robocze
w godzinach od 6.15 do 10.30 oraz od 11.00 do 13.00 w gabinecie 218 (I piętro)

W godzinach od 11.00 do 13.00 pobierane są tylko badania nie wymagające zachowania standardów dotyczących przygotowania pacjenta i standardów godzin pobierania.

Dodatkowe punkty pobrań:

 • ELVITA NZOZ GZLA – Jaworzno ul. Bogusławskiego 5 (Osiedle Gigant)
  Godziny przyjęć: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki: 7.15 – 8.00
 • ELVITA NZOZ CMT – Jaworzno ul. Partyzantów 9
  Godziny przyjęć: 7.00 – 10.00
 • ELVITA NZOZ CMT – Jaworzno ul. Promienna 51
  (dla potrzeb medycyny pracy)
  Godziny przyjęć: 7.00 – 9.00
 • ELVITA NZOZ GZLA – Libiąż, ul Górnicza 5
  Godziny przyjęć 7.00 – 9.30
 • Elvita NZOZ Altermed Plus – Katowice, ul. Uniwersytecka 13 (budynek Altus)
  Godziny przyjęć: 7.30 – 11.30
 • NSZOZ EŁ-MED – Będzin, ul. Pokoju 14
  Godziny przyjęć: 7.30 – 9.00
 • ELVITA NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA IM. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W CZĘSTOCHOWIE Armii Krajowej 5
  Godziny przyjęć: poniedziałki, wtorki, środy i czwartki: 7.00 – 8.00
 • ELVITA NZOZ Przychodnia Centrum Medyczne Energetyków ul. Tuwima 2 Bielsko-Biała
  Godziny przyjęć: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki: 7.00 – 9.00
 • ELVITA NZOZ Trzebinia ul. Harcerska 13
  Godziny przyjęć: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki: 7.00 – 10.30
 • ELVITA NZOZ Trzebinia ul. Matejki 39
  Godziny przyjęć: wtorki, środy i piątki: 7.00 – 9.00
 • ELVITA NZOZ Trzebinia Osiedle Widokowe 23
  Godziny przyjęć: środy i piątki: 7.00 – 8.30